...

Veelgestelde vragen over familieopstellingen

Zijn Familieopstellingen nieuw voor je, dan heb je vast nog wat vragen. Hieronder vind je enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
Wat is de kracht van de vrouwenlijn in familieopstellingen?
Een moeder geeft het leven door aan haar kind. Het kind mag nemen zonder terug te geven. Als je als kind echter bent gaan geven, onbewust om de balans te herstellen, om het leven lichter te maken of om een leegte op te vullen, dan heb je de plek van je moeder ingenomen en je daarmee groter gemaakt dan je in wezen was.
Het niet op je eigen plek staan, maakt het ongeremd laten stromen van jouw levensenergie moeilijk. Het gevoel hebben dat er altijd iets tussen jou en je verlangen staat. Of dat je helemaal geen contact hebt met je levensenergie. Zodra je bewust wordt van dit onbewuste patroon, ben je in staat om je eigen plek in te nemen. Door zonder verwijt te nemen zoals het was. En dat dát voor jou toen het enige juiste was en is. Ook al keur je het af, het is wat het was. Daarmee heb je het gemis en de pijn te nemen. Jouw vrouwenlijn, de verbinding met alle moeders voor jou, geeft je kracht en levensenergie zoals de wortels een boom overeind houden en laten groeien. Jij kan in de lijn op je eigen plek gaan staan en vandaaruit het leven weer doorgeven in alles wat jij creëert.
Hoe gaat een individuele sessie familieopstellingen?
Je komt binnen en hebt al over ons gehoord van een vriend of vriendin. Je voelt van binnen dat dit de juiste stap is voor je, al weet je niet precies waarom, maar je vertrouwt op je gevoel en op je vriend of vriendin.

Ik weet dat wanneer je bij mij op de bank zit, je al meer dan de helft van het werk gedaan hebt. Je komt bij mij in een enkele sessies afronden, wat je in jezelf al begonnen was. Na een kort informeel praatje ga je zitten met een kopje thee. Dan beginnen we het proces.

Je begint te vertellen over je vraag. Omdat je echt aan het werk wilt, hebben we je intentie al snel boven water en begint het veld zich te openen. In hoeverre ik toegang heb tot het krachtenveld wordt bepaald door jouw bewustzijn, intentie en openheid.

Ik open het veld, omdat ik niet zozeer luister naar je verhalen, maar meer naar de kleur en toon van je wezen eronder. Vanuit mijn wezen ontmoet ik je. Daarin ben je altijd een spiegel. Daarnaast luister ik over welke mensen je praat en welke feiten je benoemt. Dit zijn de ingangen van het veld. De feitelijke realiteit vormt de poort naar een hoger bewustzijn.

We beginnen met opstellen. Jij schrijft op A4tjes de namen van de mensen of zaken die je net genoemd hebt. Bijvoorbeeld: moeder, vader, partner, broers/zussen, kinderen, een ziekte of een ongeval. Of als het over werk gaat: managers, cliënten, partners, medewerkers, nieuwe baan, oude baan of droombaan. Het maakt niet uit, we kunnen bijna alles opstellen.

Vervolgens vraag ik je om, zonder veel nadenken, intuïtief de blaadjes op de grond te leggen en te gaan staan op het eerste blaadje; die van jezelf , want die waren we nog vergeten?

Stapje voor stapje gaan we naar binnen. We nemen de tijd om alles te voelen en waar te nemen. Ik help je daarbij. De ruimte begint zich te vullen met dat wat is. Ik neem je op een zachte manier mee en zorg dat je niet aan jezelf kunt ontkomen. Iedere verplaatsing die we doen en elk nieuw element dat we inbrengen helpt je om dichter bij jezelf te komen.

Het veld doet zelf zijn werk en wanneer we zien en voelen dat het iets nodig heeft dan doen we dat. Hiermee gaan we net zolang door, totdat jij je helemaal goed voelt en op je plek staat. Een uur of iets meer is verstreken en jij bent op je plek en je vragen zijn beantwoord. Je bent stil geworden en de tijd was even helemaal weg.

Wat zijn opstellingen met kanker?
Een belangrijke impuls in ons werk rondom ziekte is de samenwerking met Henk Fransen, gerenommeerd arts met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van behandelingen van kanker. Henk ziet, net als wij, dat het werken met opstellingen bij kanker een belangrijke schakel is in het helingsproces. Vandaar dat we nu samen met hem een aanbod ontwikkelen specifiek voor mensen met kanker en hun naasten en ook voor therapeuten en andere zorgverleners die met deze doelgroep werken: opstellingen met kanker.

Misschien is het iets voor jou wanneer je op de een of andere mannier met dit thema te maken hebt en op een andere manier contact wil maken met de ziekte en de impact ervan op je leven of dat van de mensen om je heen.

Vanuit het systemisch werk kun je ziekte zien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden zichtbaar te maken. Een opstelling brengt bewustwording in de relatiepatronen tussen de patiënt, zijn ziekte, zijn relaties in het hier en nu en de systemische geschiedenis van zijn familiesysteem. Het doorzien van deze relatiepatronen en het vrijmaken van de levensstroom werkt bevrijdend in het leven van zijn eigen zielsmissie zo zien we steeds weer.

Tijdens een opstelling kijken we met liefde en compassie naar de kanker en de balans die deze ziekte in het familiesysteem wil herstellen. Wanneer iemand de bereidheid heeft om ‘ja’ te zeggen tegen de mogelijkheid dat het niet toevallig is dat deze ziekte in zijn leven komt en wanneer diegene de bereidheid heeft om dit te willen onderzoeken, kunnen we in een opstelling waarnemen waar de verborgen loyaliteit ligt. Er wordt zichtbaar wat er tot dan toe niet is gezien en wel gezien wil worden. En vanuit dat contact kan beweging ontstaan van waaruit die weer vrij kan zijn om zijn eigen zielsmissie te leven.

Wie is de grondlegger van familieopstellingen?
Bert Hellinger is de   Bert Hellinger is de grondlegger van Helllinger familieopstellingen. Hij heeft familieopstellingen laten ontstaan in zijn werk met groepen. Hierbij kies ik heel bewust het woord laten ontstaan, want het bijzondere aan familieopstellingen is het geleid worden door een onzichtbare kracht, een onzichtbaar veld. Juist het openstaan van Bert Hellinger om zich te laten leiden en ook zijn eigenwijze houding om zijn eigen waarneming als uitgangspunt te nemen brachten hem verder in de ontwikkeling van dit prachtige werk. Als we kijken naar de ontwikkeling van Hellinger familieopstellingen de laatste 25 jaar, dan zie je duidelijk drie verschillende fasen. Het is een grote beweging van therapie via levenskunst naar het geestelijke. Hij heeft familieopstellingen laten ontstaan in zijn werk met groepen. Hierbij kies ik heel bewust het woord laten ontstaan, want het bijzondere aan familieopstellingen is het geleid worden door een onzichtbare kracht, een onzichtbaar veld. Juist het openstaan van Bert Hellinger om zich te laten leiden en ook zijn eigenwijze houding om zijn eigen waarneming als uitgangspunt te nemen brachten hem verder in de ontwikkeling van dit prachtige werk. Als we kijken naar de ontwikkeling van Hellinger familieopstellingen de laatste 25 jaar, dan zie je duidelijk drie verschillende fasen. Het is een grote beweging van therapie via levenskunst naar het geestelijke.
Wat zijn familieopstellingen?
Bert Hellinger ontwikkelde de inmiddels welbekende familieopstellingen. Zijn methode blijkt voor veel meer doeleinden geschikt. Behalve familieopstellingen zijn er individuele opstellingen, organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen, marketingopstellingen, politieke opstellingen, scenario opstellingen, supervisie opstellingen en nog veel meer. Opstellingen maken een verbindend veld voelbaar en ervaarbaar. Mensen die jou nog nooit hebben ontmoet kunnen haarfijn de diepere dynamiek weerspiegelen van jouw situatie thuis of op het werk. Dit geeft opstellingen hun wonderlijke en ook werkzame naam
Wat zijn politieke opstellingen?
Hellinger legt zich toe op de essentie en heeft weinig oog voor de persoonlijkheid. Hij richt zich op het hart, op de ziel. Soms tot ongenoegen van onze ‘politieke’ persoonlijkheid, die medelijden kent en zichzelf graag als helper opstelt. Sommige journalisten schrijven negatief over Hellinger vanwege zijn soms stellige houding of zijn brieven aan Hitler. Bij nader onderzoek zie je dat het over verschillende uitgangspunten gaat. Hellinger spreekt vanuit een therapeutisch filosofische dimensie en hij wordt beoordeelt vanuit de normatieve politieke dimensie. Hitler in ons hart nemen betekent werkelijk vergeven en vrij worden, terwijl we hem schuldig achten aan volkerenmoord.

Politieke opstellingen zijn ontwikkelt om meer helderheid en duidelijkheid te krijgen bij het maken van politieke beslissingen. Hierbij speelt het brede systemische politieke veld een rol met zijn historische, sociale, culturele en economische achtergrond. Hierbij komt de vraagsteller zelf ook in het vizier te staan. Het is zelfs belangrijk dat er een duidelijke vraagsteller is; een probleem eigenaar. Sommige opstellers spelen hier meer mee dan anderen. Mijn ervaring is wel dat zonder probleem eigenaar het een vaag verhaal wordt zonder duidelijke uitkomst.

Wat zijn individuele opstellingen?
Individuele opstellingen zijn opstellingen die gebruikt worden in individuele coaching of therapie. In deze sessies werkt de begeleider niet met andere mensen, maar opent het systemische veld van de cliënt met behulp van bijvoorbeeld papier op de grond of stukken tapijt. De client zelf staat dan op alle verschillende plekken en doet zelf het onderzoek. Mijn ervaring is dat dit net zo krachtig kan werken als een opstelling in een groep.

In individuele sessies kan je ook gebruik maken van poppetjes, schaakstukken of theekopjes om daarmee de verhoudingen duidelijk te maken. Daarnaast is visualisatie ook een goed middel om het veld bewust en transformeerbaar te maken. Voor meer informatie hierover kan ik het boek van Ursula Franke aanraden genaamd “Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien”.

Wat zijn organisatieopstellingen?
Organisatieopstellingen zijn opstellingen die de organisatie in beeld brengen. Het maakt een cultuurscan van de onderliggende relationele dynamiek. Deze opstellingen kunnen meer gericht zijn op de onderlinge dynamiek binnen een management team of ook op de organisatie als geheel inclusief alle stakeholders. De energetische dynamiek in deze opstellingen is lichter dan in familieopstellingen. Je kunt immers wel ergens anders gaan werken, maar niet uit je familie stappen.
Wat zijn loopbaanopstellingen?
In loopbaanopstellingen kan de loopbaan worden onderzocht. Ook geschikt voor assessment. Er kan in een keer duidelijk worden of de betrokken persoon past binnen het team of de organisatie. Soms leiden deze opstellingen toch tot familie opstellingen, omdat bepaalde blokkades in de ontwikkeling van de loopbaan terug te voeren zijn tot de familiegeschiedenis. Geen nieuwe stap durven zetten en het gevoel hebben vast te zitten kan een verborgen loyaliteit bevatten aan iemand uit de familie van herkomst.
Wat zijn marketingopstellingen?
In marketingopstellingen kunnen verschillende marketing strategieën of nieuwe producten worden onderzocht. Je kunt bijvoorbeeld de verschillende producten, de verschillende strategieën en de verschillende doelgroepen opstellen om te onderzoeken hoe ze zich met elkaar verhouden. Een variant hierop zijn sales – opstellingen waarbij je de relatie met je klanten onderzoekt. Als er met een bepaalde klant iets niet goed loopt, kan je die klant opstellen en jezelf met je product of dienst.
Wat zijn scenario opstellingen?
Dit zijn opstellingen die gebruikt worden door scenario of boeken schrijvers om hun creatieve proces een (nieuwe) impuls te geven en onderzoek te doen naar het stuk dat ze schrijven. Daarbij worden behalve de rollen ook de schrijver en de lezer of de toeschouwers opgesteld. Bij het doen van deze opstellingen kwam tot de niet geringe verbazing van de schrijvers vaak het plot boven water, zonder dat de schrijver ook maar verteld had waar het stuk heen zou gaan. Deze opstellingen leverden de schrijvers vaak meer inzicht op in hun eigen stuk. Ze konden nu bepaalde rollen samenvoegen of zelfs rollen weglaten. Iets wat in familieopstellingen niet kan. Bovendien bleken hun scenario’s of boeken vaak veel weg te hebben van hun eigen familie systeem.
Wat zijn supervisie opstellingen?
Deze worden gebruikt bij supervisie en geven een prachtig beeld van de onbewuste overdrachten tussen bijvoorbeeld leraren en leerlingen, of tussen therapeuten en cliënten. Het laat zien hoe belangrijk persoonlijk ontwikkelen is voor mensgerichte beroepen en hoe snel je bepaalde aspecten van je eigen verleden meeneemt en op je leerlingen of cliënten plakt.

Hellinger zelf houdt zich veel bezig met de kunst van het helpen en hoe in de klassieke therapeutische relatie de cliënt verstrikt raakt met jou als (goede) vader of moeder, wat je nooit kunt worden omdat de cliënt toch loyaal blijft aan de eigen vader of moeder.

Naast bovengenoemde vormen blijken de mogelijkheden haast onbegrensd. Wij experimenteren met opstellingen met huisdieren, reincarnatie-opstellingen en shamanistische opstellingen met krachtdieren, gidsen en goden. Er worden astrologische opstellingen en opstellingen met bijbelverhalen gedaan ter voorbereiding van de preek. En de systemische benadering wordt ook steeds vaker ingezet zonder de methodiek van het opstellen. We werken met systemische coaching, gebruiken het in dialoogvormen, management-games en als ondersteuning bij onder andere stemvorming en trainingsacteurs.

Wat is systemisch coachen?
Coaching richt zich in eerste instantie primair op het hebben van meer succes in het werk. Dit doel houden we dan ook op ons netvlies. De weg hiernaar toe omvat soms echter meer dan alleen de context van de desbetreffende organisatie. Soms kan kan het juist heel belangrijk zijn om ook het eigen systeem eerst te onderzoeken. In principe kunnen we elk belangrijk thema binnen de organisatie, baan of binnen het eigen leven opstellen. Systemisch coaching met behulp van opstellingen doen we alleen of met kleine groep. We werken individueel met jou, of soms, met jou en de partij waarmee je werkt/issues hebt. We kunnen verschillende manieren gebruiken om je vraag op te stellen. Denk hierbij aan blaadjes papier op de grond, visualisaties of bijvoorbeeld een intens gesprek.
Wat is systemisch leiderschap?
Leiderschap op basis van systemische principes betekent dat je leert bewust te worden. Het betekent dat je behalve met je aandacht op je medewerkers, je omgeving en je klanten en/of je doelgroep, je vooral ook je eigen inspiratie, passie en innerlijke kracht hebt ontwikkeld. Dat je behalve over een veerkrachtige geest, ook over een vitaal en ontspannen lichaam beschikt en dat je met een empathische, intuïtieve en heldere kijk op de zaken standvastig kunt zijn wanneer dat nodig is en kunt luisteren wanneer dat van je gevraagd wordt. Allemaal om zelf meer uit het leven te halen, jezelf te kunnen zijn en jezelf te kennen. En natuurlijk ook om hiermee anderen echt te bereiken, om samen te gaan scoren. Vanuit een krachtig bondgenootschap tussen bezieling en zakelijkheid bij Boer & Croon hebben we verschillende succesvolle leiderschapsprogramma’s gemaakt, waaronder De kracht van verbinding,  Sales leiderschap en leiderschapsreizen.
Wie is Bert Hellinger?
Bert Hellinger is de grondlegger van Helllinger familieopstellingen. Hij heeft familieopstellingen laten ontstaan in zijn werk met groepen. Hierbij kies ik heel bewust het woord laten ontstaan, want het bijzondere aan familieopstellingen is het geleid worden door een onzichtbare kracht, een onzichtbaar veld. Juist het openstaan van Bert Hellinger om zich te laten leiden en ook zijn eigenwijze houding om zijn eigen waarneming als uitgangspunt te nemen brachten hem verder in de ontwikkeling van dit prachtige werk. Als we kijken naar de ontwikkeling van Hellinger familieopstellingen de laatste 25 jaar, dan zie je duidelijk drie verschillende fasen. Het is een grote beweging van therapie via levenskunst naar het geestelijke.

De eerste fase kenmerkte zich door een actieve opsteller die zelf knutselde met de representanten om het goed te maken. De opsteller veelal met een therapeutische bagage probeerde het zo te ordenen dat het goed voelde voor de client. Hierbij liet de opsteller zich natuurlijk ook leiden door het veld, al was de opsteller zelf ook hard aan het werk om het goed te doen voor de client. Bert Hellinger zegt hier later ook over dat juist dit harde werken en het zelf goed proberen te doen ervoor zorgde dat hij ziek werd. En in zijn ziekte leerde hij dat hij zich niet meer hoefde op te stellen als degene die iets wilde. Hij kon zich volledig toevertrouwen op iets groters om hem te leiden. Dan zou hij ook niet meer ziek worden.

De tweede fase bestond dan ook uit representanten die zelf hun beweging mochten volgen. De representanten mochten als het ware zichzelf laten leiden door het veld. En hierbij kwamen al minder interventies aan bod. Bovendien bewoog het beter dan we soms konden bedenken. Sterker nog de opstellingen lieten nog beter zien wat er op het zielvolle plaats vond. In de laatste fase van het geestelijke opstellen brachten we meer representanten in en lieten we helemaal los dat we een interventie moesten doen of dat we zouden weten wat een goede orde zou zijn. We vertrouwen op de stroom van het het veld en op de kracht die het leid. Deze geestelijke beweging hield bovendien in dat het onderscheid tussen opsteller en client weg viel. We waren gezamenlijk in een totaal veld waarbij we ook gezamenlijk leerden. Dat was voor iedereen zo, cliënten, representanten en opsteller. Het werd een geestelijke ervaring van de stroom van bewustzijn, echt heel mooi en schitterend.

In onze school zijn we dichtbij Bert Hellinger en voelen we ons dichtbij zijn manier van werken. Hij heeft ons ook zijn zegen gegeven om zijn werk te doen in zijn traditie. Bert en Hylke bewegen op dezelfde onderstroom. We zijn hun dan ook erg dankbaar voor hun moed om deze stroom te volgen. Mocht je meer willen weten kijk dan gerust nog even rond op deze website.

Hoe werken familieopstellingen?
Met familieopstellingen helpen wij jou om de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Het bijzondere aan familieopstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat we zichtbaar maken met behulp van opgestelde mensen of dingen. Dit krachtenveld is een veld waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt. Je kan een opstelling vergelijken met oude rituelen die bij vele oervolkeren terug te vinden zijn.

Hoe zijn familieopstellingen ontstaan?
Familieopstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger in de jaren ’80, uit een samenspel tussen Freuds psychoanalyse, lichaamswerk, familietherapie, nlp, gestalt en religieuze rituelen van oervolkeren en christenen. Hieruit ontstond het familieopstellingen fenomeen. Door de diepe indruk en duidelijk merkbare voordelen in het dagelijks leven heeft het zich de afgelopen 20 jaar over de hele wereld verspreid. Bijna overal ter wereld wordt inmiddels gewerkt met familieopstellingen en daarvan afgeleide varianten zoals organisatieopstellingen, loopbaanopstellingen en ziekteopstellingen.

Hellinger heeft 25 jaar als priester en schoolhoofd gewerkt in Zuid-Afrika. Hier zag hij dat de katholieke mis en de Zulu rituelen veel overeenkomsten hadden. Na zijn uittreden heeft hij vele vormen van therapie ondergaan en bestudeerd, waaronder psychoanalyse; lichaamsgerichte psychotherapie; systeemtherapie ‘familie sculpting’ en NLP. Al deze ervaringen hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van familieopstellingen. Een van zijn belangrijkste uitgangspunten is de ‘fenomenologische basishouding’, waarbij je een probleem onderzoekt door de hier en nu ‘fenomenen’ te observeren vanuit je eigen stille midden. Je begint dus zonder vooropgezet kader van theorieën. Je laat je bewegen door wat je ervaart in het moment zonder er teveel over na te denken. Je volgt eenvoudigweg je eerste impulsen.

Wat zijn ziekte opstellingen?
Opstellingen met ziekte zijn een afgeleide van de familieopstellingen. Vanuit het systemisch werk kun je ziekte zien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden (in het familiesysteem) zichtbaar te maken. Een opstelling helpt hierbij doordat het bewustwording brengt in de relatiepatronen tussen jou, jouw ziekte, jouw relaties in het hier en nu en de geschiedenis van jouw familiesysteem. Het doorzien van deze relatiepatronen en het vrijmaken van de levensstroom werkt bevrijdend in het leven van jouw eigen zielsmissie.

Wanneer je de bereidheid hebt om ‘ja’ te zeggen tegen de mogelijkheid dat het niet toevallig is dat deze ziekte jou overkomt en wanneer je de bereidheid hebt om dit te willen onderzoeken. Niet met de mind, maar door echt te gaan voelen van binnen en mogelijk te erkennen ‘jeetje, er is iets in mij en dat wil niet leven, nu snap ik dat die ziekte er is. Ik neem verantwoordelijkheid voor dat er iets in mij is dat niet wil leven en waarom heb ik dat, waar wil ik dan zijn, aan wie ben ik dan loyaal?’

Tijdens een opstelling kijken we met liefde en compassie naar de ziekte en de balans die deze ziekte in jouw familiesysteem wil herstellen. Vanuit de bereidheid om dit onderliggende gevoel te erkennen, kunnen we in een opstelling waarnemen waar die loyaliteit ligt. Er wordt zichtbaar wat er tot dan toe niet is gezien en wel gezien wil worden. En vanuit dat contact kan beweging ontstaan van waaruit je weer vrij kunt zijn om jouw eigen zielsmissie te leven.

Vanuit het systemisch werk kun je ziekte zien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden zichtbaar te maken. Een opstelling brengt bewustwording in de relatiepatronen tussen de patiënt, zijn ziekte, zijn relaties in het hier en nu en de systemische geschiedenis van zijn familiesysteem. Het doorzien van deze relatiepatronen en het vrijmaken van de levensstroom werkt bevrijdend in het leven van zijn eigen zielsmissie zo zien we steeds weer.

Tijdens een opstelling kijken we met liefde en compassie naar de kanker en de balans die deze ziekte in het familiesysteem wil herstellen. Wanneer iemand de bereidheid heeft om ‘ja’ te zeggen tegen de mogelijkheid dat het niet toevallig is dat deze ziekte in zijn leven komt en wanneer diegene de bereidheid heeft om dit te willen onderzoeken, kunnen we in een opstelling waarnemen waar de verborgen loyaliteit ligt. Er wordt zichtbaar wat er tot dan toe niet is gezien en wel gezien wil worden. En vanuit dat contact kan beweging ontstaan van waaruit die weer vrij kan zijn om zijn eigen zielsmissie te leven.

Welke problemen kunnen door familieopstellingen worden opgelost?
Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over terugkerende angsten, verslaving, stoppen met roken/drinken/gamen, moeite om relaties buiten je echtelijke relatie goed te houden, relaties met een partner, patronen die steeds terugkomen, vragen over je eigen leven, ruzies, stress, ongemak. onzekerheid, twijfel over de te nemen route, opvoedingsproblemen, omgaan met moeilijkheden, zoals ziektes, problemen tussen broers en zussen, ouders , kinderen of andere personen in de familie, overspannenheid, somberheid, moeite met verandering, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in prive- of werksituatie. Alle problemen dus die je in het hier en nu tegenkomt en verstikkingen, blokkades en angsten weergeven. Datgene wat je tegenhoudt,  je angst,  je dilemma of depressie.

Voorbeelden van vragen die wij in sessies en workshops krijgen zijn:

  • Ik ben erg verlegen als ik onder de mensen ben en word rood en warm als ik iets zeggen moet.  Eigenlijk  durf ik me steeds minder te vertonen in groepen, hier zijn is een hele stap. Ik schaam me kapot. Waarom overkomt me dit?
  • Ik heb een conflict met een collega; hij weet het altijd beter en  loopt er de kantjes van af.  En ik me maar rot werken. Ik probeer hem zoveel mogelijk te vermijden. Hoe moet ik hiermee omgaan?
  • Ik weet eigenlijk niet wat er met me aan de hand is. Ik ben lusteloos, heb geen zin om iets te doen .Ik snap er niks van want ik heb een mooi gezin, prachtig huis, interessant werk en leuke vrienden. Maar toch voel ik me diep van binnen ongelukkig. Eigenlijk m’n hele leven al. Ik heb van alles gedaan om daarmee om te gaan, maar de leegte die ik voel, gaat niet weg. Wat is er met me aan de hand?
  • Ik kan mijn dochter niet in de hand houden. Ze is aan het puberen en ik heb geen controle meer over haar, wat moet ik doen?
  • Mijn huwelijk is een verstandshuwelijk geworden. Ik denk er al tijden aan om te scheiden, maar durf de onzekerheid niet aan te gaan. Ik durf geen stappen te zetten. Wat moet ik doen?
  • Bij enige tegenslag raak ik volledig de weg kwijt en krijg ik paniekaanvallen; er hoeft maar dit te gebeuren en ik word onzeker en angstig. Ik kan hier niet meer mee omgaan en het houdt me erg tegen. Ik ben ten einde raad en weet het niet meer. Wat is er met mij aan de hand?
  • Ik zit al tijden thuis met een burn-out. Mijn werkgever vraagt me of ik terug naar het werk kom, maar ik vind dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik zie er als een berg tegenop me weer naar mijn werk te moeten slepen. Er is niets veranderd, ik ben er nog niet klaar voor en ben erg moe. Hoe moet dit nu?
Hoe weet ik of familieopstellingen geschikt voor mij zijn?
Familieopstellingen werken het best bij problemen die je al langer bij je draagt, zogenaamde levensvragen.  Vaak heb je hier al van alles zelf aan gedaan, maar je komt er toch niet veel verder mee. Het heeft voor deze vragen weinig zin om heel hard te werken aan jezelf en dit heeft vaak ook geen langdurig effect. Opstellingen kunnen voor dat soort problemen uitkomsten bieden.
Hoe weet ik dat mijn privacy gewaarborgd is?
In een indivuele sessie werken wij altijd op basis van vertrouwelijkheid. In een workshop spreken we met alle workshopleden af dat wat binnen de workshop gezegd wordt binnen de workshop blijft. We garanderen hiermee een privacy waarborgende omgeving. De issues die besproken worden hebben altijd het respect van de workshopleden. Onze ervaring is dat iedereen zich hieraan houdt.
Wat is beter voor mij een individuele sessie of een workshop?
Een individuele sessie is beter als je liever niet in een groep werkt of meteen geholpen wilt worden. We raden je aan een individuele sessie te doen als je vraag een thema betreft dat voor jou zo gevoelig en delicaat is, dat je er niet graag over praat met anderen. Daarnaast geeft een indivuele sessie eenduidig inzicht in je familiesysteem en issues hierbij. Eenduidigheid omdat je zelf iedere representant doorvoelt.

Een workshop geeft je enerzijds inzicht in je eigen vraag, vervolgens de mogelijkheid om als representant andere inzichten te verkrijgen. Door het zien van andere opstellingen kun je ook systemisch waarnemen en denken leren.

Wat past het beste bij jou?

Wat gebeurt er tijdens een familieopstellingen workshop?
Een workshop begint met een sharing. In de sharing geeft iedereen aan hoe hij of zij er bij zit en wat de intentie voor de workshop is.

Vervolgens krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om een vraag in te brengen.  Er vinden opstellingen plaats die allereerst inzicht geven aan de vraagsteller en zeker ook aan de representanten. De workshop eindigt met een kort nagesprek waarbij de intenties van het begin de revue passeren.

Moet de persoon met wie ik een probleem heb ook naar de opstelling komen?
Nee, dit raden we zelfs af. Bij een opstelling plaats je intuïtief representanten of hulpmiddelen voor jezelf en voor andere personen  in de ruimte. Het wordt dus een 3-D weergave  van je innerlijke beeld.

In dit geval vraag je een representant voor de persoon waarmee je een probleem hebt. De ruimte moet veilig zijn voor jou en hierbij is het vaak beter dat de persoon met wie je een probleem hebt niet aanwezig is. De opstelling heeft overigens geen nadelige gevolgen voor de andere persoon. We werken met jou om je inzicht in je probleem te geven en je mogelijk een oplossing te laten zien.

Ik ken mijn ouders niet, want ik ben geadopteerd. Kan ik een opstelling doen?
Jazeker. Bij een familieopstelling hoeft niemand van je familie aanwezig te zijn ook niet als je geadopteerd bent. Dit is zelfs niet gebruikelijk.  Iemand anders kan representant zijn voor je natuurlijke ouders. Het is fascinerend om te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van bijvoorbeeld je natuurlijke ouders.
Ik weet niet wie mijn vader is. Kan ik toch een familieopstelling doen?
Jazeker. Bij een familieopstelling hoeft niemand van je familie aanwezig te zijn. Dit is zelfs niet gebruikelijk.

Iemand anders kan representant zijn voor je vader. Het is fascinerend om te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren.

Kan ik ook iemand anders probleem opstellen?
Een kenmerk van levensvragen waarbij een opstelling kan helpen, is dat het vragen zijn die te maken hebben met jouw leven. Vaak ligt de wortel van het probleem ergens anders, maar jouw vraag opent het systeem. Het is niet wenselijk en gaat over onze grens heen om een probleem van iemand anders op te stellen. Jij kunt het probleem van een ander niet oplossen, en wij ook niet. De ander is zelf zeer welkom voor een opstelling.
Wat betekent het precies om als representant mee te doen?
Als representant sta je open om de opstelling “in te gaan”. Je bent onderdeel van een groep mensen binnen een workshop of opleiding en de vraagsteller kan jou vragen om voor iemand uit zijn/haar familie te gaan staan.

Je mag dat te allen tijde weigeren. Van belang is dat je goed voelt wat er bij jezelf gebeurt wanneer gevraagd wordt de opstelling “in te gaan”.

Naar onze ervaring wordt representant zijn in een opstelling vaak als bijzonder ervaren omdat het vaak ook echt iets in jezelf raakt en in beweging brengt.

Hoe weet je als representant wat je moet doen?
Als representant hoef je eigenlijk niets te doen. Hoe minder hoe beter. Het enige wat we sommige representanten aanraden is om helemaal nergens aan proberen te denken. Naar onze ervaring krijgen representanten dan als vanzelf toegang tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren.
Ik wil alleen komen kijken tijdens een workshop. Kan dat?
Natuurlijk kan dat. Iedereen is welkom om alleen te komen kijken. Van belang is tijdens de opstelling goed te blijven voelen of het bij kijken blijft.

Alleen al kijken naar een 3-D weergave van iemand anders’ familie wordt als indrukwekkend ervaren.

Kun je familieopstellingen samen met andere vormen van therapie doen?
Familieopstellingen kunnen goed met andere vormen van therapie gecombineerd worden. Familieopstellingen geven inzicht in diepe levensvragen. Het verwerken hiervan kan zeker samen gaan met andere therapieën. Ook de formulering van de juiste vraag voor een familieopstelling kan gepaard gaan met therapieën om te komen tot de juiste innerlijke houding.
Werken familieopstellingen ook als je er niet in gelooft?
Tijdens een familieopstelling hoeft niets te worden (na)gespeeld of geconstrueerd, en tijdens een opstelling wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van talige communicatie.

Als je er niet in gelooft, laat je gewoon verrassen, zonder oordeel. Alleen al een 3-D opstelling van een familiesysteem zoals het nu is kan interessante inzichten geven.

Kunnen familieopstellingen helpen bij relatieproblemen?

Familieopstellingen zijn zeer geschikt om verder inzicht te geven in relatieproblemen. 

Een familie opstelling legt de onbewuste verbindingen in je leven bloot. Hoe jij jij werd, waar je zelf problemen mee hebt, waar je in je kracht staat en waarom je steeds dezelfde problemen tegenkomt.

Relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van hoe jouw systeem en het systeem van je partner elkaar raken. Inzicht in beide systemen en doorzien waar de kern van de relatieproblemen zitten kan een relatie nieuw leven in blazen!

Kun je een opstelling twee keer doen?
We raden af om kort na elkaar twee keer dezelfde vraag te stellen. Als je voor een vraag een familieopstelling gedaan hebt, dienen de inzichten hieruit te rijpen. Bij sommige opstellingen en de inzichten eruit, valt het kwartje pas na een tijdje, bij andere is meteen na de opstelling of kort erna het inzicht omgezet tot acceptatie in het hier en nu. Een tweede keer dezelfde vraag stellen kan dit proces verstoren. Als het goed is ben je ook in een andere modus gekomen na de eerste keer. Een verdiepende of andere vraag stellen is natuurlijk wel mogelijk als die naar de voorgrond komt in het hier en nu.
Werkt familieopstellingen op de korte termijn of op de lange termijn?
Op de korte termijn kunnen opstellingen inzichten geven over je systeem en hoe hiermee om te gaan. Op de lange termijn is de doorwerking van een familieopstelling groter. Voortdurend worden de inzichten verwezenlijkt, en langzaam wordt het leven gekanteld in positieve zin.
Hoe kan ik het merken als een opstelling resultaat heeft?
Soms merk je dit door lichamelijke veranderingen. Je gaat sterker staan, je voelt je lekkerder, je voelt je ruimer. Soms is het meer geestelijke rust of geestelijke ontspanning. Vaak is het allebei.
Wanneer moet ik juist geen opstelling doen?
Een opstelling is bij onze Academie de methode om een vraag te beantwoorden die iemand in het hier en nu echt bezighoudt. Deze kan te maken hebben met jezelf, werk, relaties en gezondheid. Een opstelling is bij uitstek niet geschikt om te testen of de methode wel werkt. Je dient dus een echte vraag te hebben om een opstelling te ontvangen.
Kun je een opstelling doen als je zwanger bent?
Wij vinden dat je als zwangere vrouw goed een opstelling kan ervaren. Tijdens een opstelling wordt de levensenergie ervaren en de ervaring leert dat dit voor een niet-zwangere of zwangere vrouw een bijzondere ervaring is.
Zijn familieopstellingen geschikt voor kinderen?
Onderdelen van een familieopstelling zijn geschikt voor kinderen. Je kunt kinderen in een ruimte plaatsen en vragen wat ze voelen. Kinderen zijn vaak meer intuitief dan volwassenen. Je zult verrassende antwoorden krijgen.

Kinderen hebben vaak nog niet echt een impliciete vraag, dus werken met kinderen raden wij vooral aan om te doen met blinde opstellingen. Daar hebben we ervaring mee. Wij gebruiken deze methode voor onze eigen kinderen! Je kunt dus zeker opstellingen doen met kinderen, maar je moet je wel bij hun belevingswereld aansluiten.

Wat gebeurt er na een opstelling?
De opstelling heeft getoond welke issues er waren en dit heeft tot inzichten geleid. Het is niet de bedoeling de opstelling te analyseren, omdat je hoofd er soms niet bij kan, bij wat er gebeurd is.

Wij raden aan in het nagesprek alleen te bespreken wat echt besproken moet worden en de inzichten uit de opstelling te laten bezinken en rijpen.

× Hoe kunnen we je helpen? Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday